Период на засаждане

15 септември - 31 декември

Рози

В България се отглеждат два вида маслодайна роза: Роза Алба и Роза Дамасцена. В миналото розата е отглеждана в град Дамаск, Сирия от където идва и името ѝ - Дамасцена. През 13 век розата е пренесена в Турция, после в България и през 17 век е пренесена във Франция. Умерено континенталния климат, песъчливата почва и планинската вода са трита основни фактора заради, които роза Дамасцена намира най благоприятни условия за отглеждане точно тук в подножието на Стара планина, в Розовата долина, където се намират и розовите полета на фирмата.

Розовия храст достига до 2 м. височина, а кореновата му система стига до 5 м. дълбочина. Добре отглеждана, маслодайната роза живее около 25 години. Маслодайната роза цъфти веднъж в годината за период от 25 до 30 дни, като събирането стартира около средата на месец Май. Розовия цвят се събира изцяло ръчно от сръчни розоберачи.